0 of 30 lessons complete (0%)
Gk Part 05

महाराष्ट्रातील प्रमुख घाट

You don’t have access to this lesson
Please register or sign in to access the course content.
Length: 7 minutes|Difficulty: Easy

1. आंबोली घाट……….मार्गावर आहे.

 
 
 
 

2. मधे घाट कोणत्या मार्गावर आहे?

 
 
 
 

3. खाली काही विधाने दिली आहे त्यातील योग्य विधानाचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

4. खाली काही प्रमुख घाट आणि मार्ग दिले आहे त्यांच्या योग्य जोड्या जुळवा.
1)खंबाटकी घाट a) पुणे – सातारा
2)मधे घाट b) कोल्हापूर – रत्नागिरी
3)अंबा घाट c)रायगड – पुणे

 
 
 
 

5. औरंगाबाद- धुळे मार्गावर ……….घाट आहे.

 
 
 
 

6. भोर – महाड मार्गावर खालील पैकी कोणता घाट आहे?

 
 
 
 

7. ………….मार्गावर चंदनपुरी घाट आहे.

 
 
 
 

8. पुणे-बारामती मार्गावर कोणता घाट आहे?

 
 
 
 

9. …………मार्गावर……. आहे.

 
 
 
 

10. नाशिक – मुंबई मार्गावर खालीलपैकी कोणता घाट आहे?

 
 
 
 

11. केळघर घाट सातारा………..मार्गावर आहे.

 
 
 
 

12. महाबळेश्वर – पोलादपुर मार्गावर कोणता घाट आहे?

 
 
 
 

13. कुंभार्ली घाट ……………. मार्गावर आहे.

 
 
 
 

14. खाली काही विधाने दिली आहे त्यातील चुकीच्या विधानाचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

15. रायगड-पुणे मार्गावर कोणता घाट आहे?

 
 
 
 

Don`t copy text!