0 of 30 lessons complete (0%)
Gk Part 06

महाराष्ट्रातील महामंडळे आणि संस्था

You don’t have access to this lesson
Please register or sign in to access the course content.
Length: 7 minutes|Difficulty: Easy

1. महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र …………येथे 1985 साली स्थापण्यात आले.

 
 
 
 

2. मराठवाडा विकास महामंडळाची स्थापना 1967 साली …………… येथे झाली.

 
 
 
 

3. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्युट कोठे आहे?

 
 
 
 

4. महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्या. चे मुख्यालय कोठे आहे?

 
 
 
 

5. नागपूर हे मुख्यालय असलेले महामंडळ पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

6. मुंबई हे मुख्यालय खालीलपैकी कोणत्या महामंडळाचे आहे?

 
 
 
 

7. महाराष्ट्रात पर्यटन सुविधा देण्यासाठी तसेच पर्यटन विकासाचे काम करण्यासाठी कोणत्या मंडळाची स्थापना करण्यात आली?

 
 
 
 

8. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कशासाठी कार्य करते?

 
 
 
 

9. महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ : ? : : महाराष्ट्र वस्त्रोद्योग महामंडळ मर्यादित : मुंबई

 
 
 
 

10. खालील पर्यायातून चूकीचे विधान निवडा.

 
 
 
 

11. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे मुख्यालय कोठे आहे?

 
 
 
 

12. महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाची स्थापना (MSEB) कोणत्या वर्षी करण्यात आली?

 
 
 
 

13. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC)
चे मुख्यालय कोठे आहे?

 
 
 
 

14. 1966 साली महाराष्ट्र राज्य वित्त महामंडळाची स्थापना ………….. येथे करण्यात आली.

 
 
 
 

15. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) विद्युत निर्मिती व पुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळ कार्य करते.

विधान 2) महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक उद्योगांच्या वाढीसाठी महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक महामंडळ कार्य करते.

 
 
 
 

Don`t copy text!