0 of 30 lessons complete (0%)
Gk Part 02

भारतातील प्रमुख सरोवर

You don’t have access to this lesson
Please register or sign in to access the course content.
Length: 7 minutes

1. नगिन सरोवर कोठे आहे?

 
 
 
 

2. दिलेल्या पर्यायातून गोड्या पाण्याचे सरोवर कोणते आहे ते ओळखा.

 
 
 
 

3. महाराष्ट्रात …………… हे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर आहे.

 
 
 
 

4. वूलर सरोवर कोठे आहे?

 
 
 
 

5. महाराष्ट्रात उल्कापातामुळे निर्माण झालेले सरोवर……..हे आहे.

 
 
 
 

6. दिलेल्या विधानातून अयोग्य विधान कोणते ते ओळखा.

 
 
 
 

7. दिलेल्या पर्यायातून गोड्या पाण्याचे सरोवर कोणते आहे ते ओळखा.

 
 
 
 

8. दिलेल्या विधानातून योग्य विधान कोणते ते ओळखा.

 
 
 
 

9. सांभर हे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर कोणत्या राज्यात आहे?

 
 
 
 

10. वेंबनाड हे सरोवर कोणत्या राज्यात आहे?

 
 
 
 

11. दाल सरोवर कोठे आहे?

 
 
 
 

12. कोलेरू हे गोड्या पाण्याचे सरोवर………राज्यात आहे.

 
 
 
 

13. चिल्का सरोवर कोणत्या राज्यात आहे?

 
 
 
 

14. आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूत असलेले …….. खाऱ्या पाण्याचे सरोवर आहे.

 
 
 
 

15. भारतातील जमिनीवरील सर्वात मोठे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर कोणते आहे?

 
 
 
 

Don`t copy text!