0 of 30 lessons complete (0%)
Gk Part 02

भारतातील प्रमुख शिखरे

You don’t have access to this lesson
Please register or sign in to access the course content.
Length: 7 minutes

1. अस्तंभा हे शिखर……………पर्वत रांगेत आहे.

 
 
 
 

2. गुरू शिखराची उंची किती आहे?

 
 
 
 

3. कांचनगंगा हे जगातील कितव्या क्रमांकाचे शिखर आहे?

 
 
 
 

4. दोडाबेट्टा हे शिखर कोणत्या राज्यात आहे?

 
 
 
 

5. दक्षिण भारतातील सर्वोच्च शिखर अण्णाइमुडी
…………..राज्यात आहे.

 
 
 
 

6. भारतातील सर्वोच्च शिखर कोणते आहे?

 
 
 
 

7. जगातील सर्वोच्च शिखर कोणते आहे?

 
 
 
 

8. सह्याद्रीतील सर्वोच्च शिखर कोणते आहे?

 
 
 
 

9. धुपगढ हे कोणत्या पर्वत रांगेतील सर्वोच्च शिखर कोणते आहे?

 
 
 
 

10. दोडाबेट्टा हे ……………… तील सर्वोच्च शिखर आहे.

 
 
 
 

11. महाराष्ट्रातील कळसूबाई या शिखराची उंची किती आहे?

 
 
 
 

12. भारतातील नंदादेवी हे शिखर कोणत्या पर्वत रांगेत आहे?

 
 
 
 

13. कांचनगंगा या शिखराचा सर्वाधिक विस्तार नेपाळ मध्ये व भारतातील…………..या राज्यात आहे.

 
 
 
 

14. कळसूबाई शिखर कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

15. गुरुशिखर हे……………पर्वत रांगेतील सर्वोच्च शिखर आहे.

 
 
 
 

Don`t copy text!