0 of 30 lessons complete (0%)
Gk Part 01

भारतातील पहिले

You don’t have access to this lesson
Please register or sign in to access the course content.
Length: 7 minutes|Difficulty: Easy

1. अंटार्टिकावरील भारताचे पहिले स्थानक कोणत्या नावाने ओळखले जाते?

 
 
 
 

2. भारतातील पहिले कार्बनमुक्त राज्य कोणते आहे?

 
 
 
 

3. भारतात पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका कोणत्या वर्षी  आयोजित  करण्यात आल्या?

 
 
 
 

4. भारतातील पहिले हरित शहर कोणते आहे?

 
 
 
 

5. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान कोण होते?

 
 
 
 

6. भारताचा पहिला उपग्रह खालीलपैकी कोणता आहे?

 
 
 
 

7. भारतातील पहिला सिमेंट कारखाना कुठे उभारण्यात आला होता?

 
 
 
 

8. भारताचे पहिले क्षेपणास्त्र कोणते आहे?

 
 
 
 

9. भारताची पहिली अणुभट्टी खालील पर्यायातून निवडा

 
 
 
 

10. भारताने आपला पहिला अणुस्फोट खालीलपैकी कोठे केला होता?

 
 
 
 

11. वाफेच्या इंजिनवर धावणारी भारतातील पहिली रेल्वे …. या दोन शहरादरम्यान धावली

 
 
 
 

12. भारतातील पहिले मुक्त कृषी विद्यापीठ कुठे आहे?

 
 
 
 

13. भारतातील पहिले इ-वृत्तपत्र कोणते आहे?

 
 
 
 

14. प्लास्टिक मतदान ओळखपत्र मतदारांना वाटणारे भारताचे पहिले राज्य कोणते आहे?

 
 
 
 

15. भारतातील पहिले 100% साक्षर राज्य कोणते आहे?

 
 
 
 

Don`t copy text!