0 of 30 lessons complete (0%)
Gk Part 06

महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरे आणि गुहा

You don’t have access to this lesson
Please register or sign in to access the course content.
Length: 7 minutes|Difficulty: Easy

1. भाजे लेणी…………जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

2. वेरूळ लेण्यांमधील प्राचीन …………..मंदिर प्रसिद्ध आहे.

 
 
 
 

3. वेरूळ लेणी कोणत्या जिल्हयात आहे?

 
 
 
 

4. सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्यात…………. लेणी आहे.

 
 
 
 

5. रायगड जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणत्या लेण्या आहे?

 
 
 
 

6. कार्ला लेणी……….जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

7. औरंगाबाद जिल्ह्यात कन्नड तालुक्यात……….ही लेणी सर्वात प्राचीन आहे.

 
 
 
 

8. पांडवलेणी………….. जिल्हयात आहे.

 
 
 
 

9. भाजे लेणी हा एकुण किती लेण्यांचा समुह आहे?

 
 
 
 

10. कोल्हापूर जिल्ह्यात कोणती लेणी आहे ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

11. खालील विधानातून योग्य ते विधान निवडा.

 
 
 
 

12. अजिंठा लेणी औरंगाबाद जिल्ह्यात…………तालुक्यात आहे.

 
 
 
 

13. बेडसा (कामशेत) लेणी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

14. लातूर जिल्ह्यात………..ही लेणी आहे.

 
 
 
 

15. घारापुरी (एलिफंटा लेणी) कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 15

Don`t copy text!