0 of 30 lessons complete (0%)
Exit Course
Gk Part 04

महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक गड-किल्ले

You don’t have access to this lesson
Please register or sign in to access the course content.

1. पर्यायात काही किल्ले आणि तो किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे याच्या जोड्या दिल्या आहेत त्यातून चुकीची जोडी ओळखा

 
 
 
 

2. रायगड जिल्ह्यात………………हा सागरी किल्ला आहे.

 
 
 
 

3. औरंगाबाद जिल्ह्यात दौलताबाद येथे …………….किल्ला आहे.

 
 
 
 

4. विजयगड जयगड पूर्णगड हे………… जिल्हयातील काही किल्ले आहेत.

 
 
 
 

5. ब्रम्हगिरी किल्ला…………. जिल्हयात आहे.

 
 
 
 

6. ठाणे जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणता किल्ला आहे ?

 
 
 
 

7. पन्हाळा हा किल्ला……….. जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

8. कोल्हापूर जिल्ह्यात खाली दिलेल्या पैकी कोणता किल्ला आहे ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

9. नळदुर्ग किल्ला……….जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

10. अंकाई – टंकाई………….नाशिक जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

11. ……………… जिल्हात भुईकोट किल्ला आहे.

 
 
 
 

12. नर्नाळा किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

13. हरिश्चंद्र गड …………… जिल्हयात आहे.

 
 
 
 

14. पुणे जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणता किल्ला नाही ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

15. वसईचा भुईकोट किल्ला…………..या जिल्हयात आहे.

 
 
 
 

Don`t copy text!