0 of 30 lessons complete (0%)
Exit Course
Gk Part 05

महाराष्ट्रातील प्रमुख घाट

You don’t have access to this lesson
Please register or sign in to access the course content.

1. रायगड-पुणे मार्गावर कोणता घाट आहे?

 
 
 
 

2. मधे घाट कोणत्या मार्गावर आहे?

 
 
 
 

3. भोर – महाड मार्गावर खालील पैकी कोणता घाट आहे?

 
 
 
 

4. कुंभार्ली घाट ……………. मार्गावर आहे.

 
 
 
 

5. …………मार्गावर……. आहे.

 
 
 
 

6. आंबोली घाट……….मार्गावर आहे.

 
 
 
 

7. महाबळेश्वर – पोलादपुर मार्गावर कोणता घाट आहे?

 
 
 
 

8. खाली काही प्रमुख घाट आणि मार्ग दिले आहे त्यांच्या योग्य जोड्या जुळवा.
1)खंबाटकी घाट a) पुणे – सातारा
2)मधे घाट b) कोल्हापूर – रत्नागिरी
3)अंबा घाट c)रायगड – पुणे

 
 
 
 

9. केळघर घाट सातारा………..मार्गावर आहे.

 
 
 
 

10. खाली काही विधाने दिली आहे त्यातील चुकीच्या विधानाचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

11. ………….मार्गावर चंदनपुरी घाट आहे.

 
 
 
 

12. नाशिक – मुंबई मार्गावर खालीलपैकी कोणता घाट आहे?

 
 
 
 

13. खाली काही विधाने दिली आहे त्यातील योग्य विधानाचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

14. पुणे-बारामती मार्गावर कोणता घाट आहे?

 
 
 
 

15. औरंगाबाद- धुळे मार्गावर ……….घाट आहे.

 
 
 
 

Don`t copy text!