0 of 30 lessons complete (0%)
Exit Course
Gk Part 05

महाराष्ट्रातील प्रमुख नद्या आणि धरणे

You don’t have access to this lesson
Please register or sign in to access the course content.

1. दारणा धरण कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

2. दक्षिण पूर्णा नदीवर ……………हे धरण आहे.

 
 
 
 

3. बिंदुसरा नदीवर बांधण्यात आलेले बिंदुसरा हे धरण कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

4. पानशेत ह्या अंबी नदीवर असलेल्या धरणाला……….. म्हणूनही संबोधले जाते.

 
 
 
 

5. खडकवासला हे धरण कोणत्या नदीवर बांधण्यात आले आहे?

 
 
 
 

6. ठाणे जिल्ह्यात वैतरणा नदीवर ……………हे धरण आहे.

 
 
 
 

7. भातसा धरण कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

8. सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी हे धरण………….नदीवर आहे.

 
 
 
 

9. पुणे जिल्ह्यातील नीरा नदीवर………हे धरण बांधण्यात आले आहे.

 
 
 
 

10. पुरमेपाडा धरण कोणत्या नदीवर आहे?

 
 
 
 

11. मुळशी धरण……….नदीवर बांधण्यात आले आहे.

 
 
 
 

12. जायकवाडी धरण………….नदीवर आहे.

 
 
 
 

13. नाशिक जिल्ह्यात गोदावरी नदीवर………….हे धरण आहे.

 
 
 
 

14. भंडारदरा हे धरण………….नदीवर आहे.

 
 
 
 

15. कोयना नदीवर असलेले कोयना धरण कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

Don`t copy text!